Okres konsultacji i zbierania odpowiedzi na Ankietę jest większości diecezji zakończony, ale zawsze można pisać na adresy mailowe diecezji ;)

Zachęcamy do śledzenia wszelkich aktualności z życia Kościoła, na stronach swoich parafii, diecezji (http://ankietafranciszka.pl/index.php/adresy-mailowe), Konferencji Episkopatu Polski (http://episkopat.pl/0.1,index.html), Katolickiej Agencji Informacyjnej (http://ekai.pl/), Watykanu (http://www.vatican.va/phome_en.htm), tak aby w przyszłości nie przegapić żadnych ważnych wydarzeń i brać czynny udział w życiu Kościoła.

 

Papież Franciszek ogłosił III Zgromadzenie Nadzwyczajne Synodu Biskupów.  Synod odbędzie się za rok: od 5 do 19 października 2014 r. Jego tematem będą „Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji”. w czasie tego Synodu  Papież i biskupi podzielą się swymi doświadczeniami duszpasterskimi i sytuacją rodziny w poszczególnych krajach. W 2015 roku na kolejnym zgromadzeniu będą przyjęte konkretne wnioski i propozycje dla duszpasterstwa rodzin.

W ramach przygotowania do Synodu Watykan rozesłał do poszczególnych biskupów dokument z 38 pytaniami związanymi z rodziną chrześcijańską, małżeństwem, problemami i wyzwaniami, które stoją przed Kościołem w tym obszarze. "Ankieta ta stanowi etap przygotowań do synodu biskupów na temat rodziny" - twierdzi portal Vatican Insider.

Biskupi Anglii i Walii zamieścili kwestionariusz w Internecie, aby każdy wierny mógł przesłać swoje refleksje i odpowiedzi  na pytania. Episkopaty poszczególnych krajów powinny nadesłać odpowiedzi do końca stycznia 2014r.

Uważamy, że także wierni w Polsce chcieliby brać pełniejszy udział w życiu Kościoła, między innymi poprzez uczestniczenie w przygotowaniach do Synodu, w sposób podobny do kościołów w innych krajach. Dlatego przygotowaliśmy tłumaczenie pytań zawartych w rozesłanym do kościołów lokalnych  dokumencie przygotowawczym. W polskim Kościele komunikacja pomiędzy wiernymi a biskupami nie zawsze jest wystarczająca. Wykorzystanie wygodnych i szybkich sposobów komunikacji jakie daje Internet może ułatwić proces wzajemnego zrozumienia i dialogu pomiędzy „zwykłymi” katolikami a hierarchami. 

Jeśli któreś z zamieszczonych pytań są Wam bliskie zachęcamy do wyrażenia swojego zdania, opisania doświadczenia i refleksji. Jeśli któreś z zamieszczonych pytań są Wam bliskie zachęcamy do wyrażenia swojego zdania, opisania doświadczenia i refleksji oraz wysyłania odpowiedzi do swoich biskupów lub do Sekretariatu. Tutaj możecie znaleźć adresy do sekretariatów poszczególnych diecezji lub do Sekretariatu Konferencji Episkopatu.

Tutaj znajduje się plik w formacie .doc do samodzielnej edycji.

 

PYTANIA

Poniższa seria pytań pozwala Kościołom partykularnym na wzięcie aktywnego udziału w przygotowaniu Synodu Nadzwyczajnego , którego celem jest głoszenie Ewangelii w kontekście wyzwań duszpasterskich wobec współczesnej rodziny.


1 . Rozpowszechnienie Nauki o Rodzinie na podstawie Pisma Świętego i Magisterium Kościoła


a) Opisz , w jaki sposób nauczanie Kościoła Katolickiego na temat wartości rodziny zawarte w Biblii, Gaudium et spes, Familiaris Consortio i innych dokumentach Magisterium posoborowego jest dziś rozumiane przez ludzi? Jaką formację otrzymują wierni w nauczaniu Kościoła o życiu rodzinnym?

b ) W przypadkach, w których nauczanie Kościoła jest znane,  czy jest ono akceptowane w pełni i czy są trudności z wprowadzeniem go w życie? Jeśli tak, to jakie?


c ) W jakim stopniu  nauczanie Kościoła jest rozpowszechnione w programach duszpasterskich na poziomie krajowym, diecezjalnym i parafialnym? Jaka jest katecheza o rodzinie?


d ) W jakim stopniu (jakie aspekty w szczególności) nauczanie to jest rzeczywiście znane, zaakceptowane, odrzucone i /lub krytykowane w obszarach poza Kościołem ? Jakie są czynniki kulturowe, które utrudniają pełne przyjęcie nauczania Kościoła o rodzinie?

 


2 . Małżeństwo według prawa naturalnego


a) Jakie miejsce ma idea prawa naturalnego w sferze kulturalnej społeczeństwa: w instytucjach, edukacji, środowiskach akademickich i ogólnie wśród ludzi? Jakie idee antropologiczne leżą u podstaw dyskusji o naturalnej podstawie rodziny?


b ) Czy idea związku pomiędzy mężczyzną a kobietą wywodząca się z prawa naturalnego jest powszechnie przyjęta przez ogół ochrzczonych?


c ) W jaki sposób teoria i praktyka związku mężczyzny i kobiety opartego na prawie naturalnym jest kwestionowana w tworzeniu rodziny? Jak ta kwestia jest przedstawiana i rozwijana w instytucjach świeckich i w Kościele ?


d ) Opisz w jaki sposób opieka duszpasterska postępuje w przypadku, gdy niepraktykujący katolicy lub zadeklarowani niewierzący proszą o zawarcie małżeństwa?

 


3 . Duszpasterstwo rodzin w ewangelizacji


a) Jakie doświadczenia pojawiły się w ostatnich dziesięcioleciach w sprawie przygotowania do małżeństwa ? Jakie działania są podejmowania w celu pobudzania ewangelizacji małżeństwa i rodziny? Jak można promować świadomość rodziny jako "domowego Kościoła"?


b ) Do jakiego stopnia skuteczne były propozycje sposobu modlitwy w rodzinie, uwzględniające złożoność współczesnego życia i kultury?


c ) W jaki sposób w dobie kryzysu pokoleniowego rodziny chrześcijańskie są w stanie wypełnić swoje powołanie w przekazywaniu wiary?


d ) W jaki sposób Kościoły lokalne i ruchy duchowości rodzinnej są w stanie stworzyć sposoby działania, które mogą stać się przykładem do naśladowania?


e) Jaki specyficzny wkład w rozprzestrzenianiu wiarygodnej i całościowej idei małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej mogą mieć współczesne małżeństwa i rodziny?


f ) Jaką opiekę duszpasterską zapewnia Kościół we wspieraniu i formacji par w sytuacjach kryzysowych?

 


4 . Duszpasterstwo w ​​niektórych trudnych sytuacjach związanych ze stanem cywilnym


a) Czy konkubinat ad experimentum jest duszpasterską rzeczywistością w realiach Kościoła lokalnego? Jaki w przybliżeniu procent wiernych żyje bez ślubu?


b ) Czy istnieją związki, które nie są sformalizowane ani religijnie ani cywilnie? Czy są dostępne wiarygodne statystyki?


c ) Czy pary żyjące w separacji oraz ludzie rozwiedzeni, którzy wstąpili w ponowny związek małżeński są rzeczywistością duszpasterską lokalnego Kościoła ? Czy można w przybliżeniu podać ich procent ? W jaki sposób radzą sobie z tą sytuacją odpowiednie programy duszpasterskie ?


d ) We wszystkich powyższych przypadkach, w jaki sposób ochrzczeni traktują swoją nieuregulowaną sytuacją? Są świadomi nieuregulowanego statusu? Czy jest im to po prostu obojętne ? Czy czują się zmarginalizowani lub cierpią z powodu niemożności otrzymania sakramentów ?


e) Jakie pytania stanowią rozwiedzeni żyjący w nowych związkach dla Kościoła w kwestii sakramentów Eucharystii i pojednania? Ile osób spośród znajdujących się w powyższej sytuacji prosi o te sakramenty?


f ) Czy uproszczenie kanonicznej praktyki w rozpoznawaniu nieważności związku małżeńskiego może wnieść pozytywny wkład w rozwiązywanie problemów osób w powyższych sytuacjach? Jeśli tak to w jakiej formie?


g) Czy istnieje duszpasterstwo dla ludzi w powyższych sytuacjach? Opisz tę posługę duszpasterską? Czy takie programy istnieją na szczeblu krajowym i diecezjalnym ? W jaki sposób miłosierdzie Boże głoszone jest wśród par w separacji i osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach i jak w praktyce Kościół wspiera ich na drodze wiary?

 


5. Kwestia związków osób tej samej płci


a) Czy w Twoim kraju istnieje prawo państwowe uznające związki cywilne osób tej samej płci i czy są one zrównywane w jakikolwiek sposób z małżeństwem?


b ) Jaki jest stosunek Kościołów lokalnych wobec państwa jako promotora cywilnych związków między osobami tej samej płci oraz wobec osób zaangażowanych w tego typu związki?


c ) Jakie działania duszpasterskie można podjąć w stosunku do osób żyjących w związkach homoseksualnych?


d ) W przypadku związków osób tej samej płci, które adoptowały dzieci, co może być zrobione w kwestii przekazywania wiary dzieciom?

 


6 . Edukacja dzieci w nieuregulowanych małżeństwach


a) Jaki jest szacunkowy stosunek dzieci i młodzieży ze związków nieuregulowanych w stosunku do tych, które urodziły się i wychowują w rodzinach o uregulowanym statusie?


b ) W jaki sposób rodzice w takiej sytuacji zwracają się do Kościoła? O co pytają? Czy proszą o sakramenty, czy chcą tylko katechezy i ogólnego nauczania religii?


c ) W jaki sposób poszczególne Kościoły próbują sprostać potrzebom rodziców w kwestii zapewnienia dzieciom edukacji chrześcijańskiej?


d ) Jaka jest praktyka sakramentalna w takich przypadkach: przygotowanie, udzielanie sakramentu oraz towarzyszenie w sakramencie?
7 . Otwartość małżonków na życie


a) Jaką wiedzę mają chrześcijanie na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa w świetle nauki Humanae vitae ? Czy są świadomi tego, jak moralnie oceniać różne metody planowania rodziny? Co można zasugerować w tej kwestii duszpasterskiej?


b ) Czy ta nauka moralna jest akceptowana ? Jakie aspekty stwarzają najwięcej trudności parom akceptujących tą naukę?


c ) Jakie metody naturalne są promowane przez Kościoły lokalne, w celu pomocy małżonkom w praktykowanie nauczania Humanae vitae?


d ) Jakie są doświadczenie związane z tą dziedziną w praktyce sakramentu pokuty i uczestnictwa w Eucharystii?


e) Jakie różnice są widoczne w tym zakresie między nauczaniem Kościoła i edukacją świecką?


f ) W jaki sposób można wpierać większą otwartość na posiadanie dzieci? Jak można promować wzrost urodzeń?

 


8 . Powiązania między rodziną a osoba


a) Jezus Chrystus objawia tajemnicę i powołanie osoby ludzkiej . W jaki sposób  rodzina może być miejscem uprzywilejowanym dla urzeczywistniania tej prawdy?


b ) Jakie krytyczne sytuacje w rodzinie mogą w dzisiejszych czasach utrudniać spotkanie człowieka z Chrystusem?

c ) W jakim stopniu kryzysy wiary doświadczane przez ludzi mogą mieć wpływ na życie rodzinne?

 


9 . Inne wyzwania i propozycje


Jakie inne wyzwania lub propozycje dotyczące powyższych tematów uważasz za pilne i przydatne do rozważenia?

 

 

Angielski tekst:

http://whispersintheloggia.blogspot.com/2013/10/for-family-synod-extraordinary-intro.html

 

W przypadku zauważenia błędów w tłumaczeniu lub propozycji lepszego tłumaczenia prosimy o kontakt!

Joomla templates by a4joomla